สช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล

สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม

สช.สตูล เข้าร่วมในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับสนามสอบ) ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการชี้เเจงรายละเอียดในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ แก่ตัวแทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อไป

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับสนามสอบ) ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการชี้เเจงรายละเอียดในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด อำเภอ ผู้แทนสมาพันธ์ สมาคม ชมรมโรงเรียนเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อหรือแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน และได้ให้ความเห็นชอบแบบติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม และแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการตรวจเยี่ยม ติดตามต่อไป

Syndicate content