นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล พร้อมด้วยนายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I - net

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล พร้อมด้วยนายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I - net ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ และ นักเรียน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I - net

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางหทัยมาศ ผลบุญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I - net ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอัลฟุรกอนวิทยา โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และโรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ และ นักเรียน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการจัดสอบอย่างเป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม ตามที่ สทศ.ได้กำหนดไว้ทุกประการ

สช.สตูล ดำเนินการรับข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการรับข้อสอบสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-net) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่จะดำเนินการจัดสอบในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไป

สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้ง 2/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้ง 2/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวังชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม

สช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล มอบหมายให้ นางวรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมให้การต้อนรับ นายวัลลภ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ได้แก่ จังหวัดจังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม กศน.จ.สตูล เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Syndicate content