นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อหรือข้อราชการและมีวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการศึกษาการจังหวัดสตูล (กศจ.สตุล) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ ณ ห้องประชุมอันดามัน อาคารอำนวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัตสตูล ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้มีการมอบรางวัล “ครูดีศรีสตูล ประจำปี 2564 โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมรับรางวัลดังนี้ 1.นางยูวิตา มนูญดาหวี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทผู้บริหาร 2. นางสาวอามีนะฮ์ ปังหลีเส็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยามูลนิธิ ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทผู้บริหาร 3. นางสุนี แกสมาน พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สช.สตูล ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทบุคลากรทางการศึกษา 4. นางสาวสโรยา เตบสัน ครูโรงเรียนสายเพชรศึกษา ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู 5. นางสาวปอเสี๊ยะ ฮายีบิลัง ครูโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู 6. นางฮอดียะห์ สูนสละ ครูโรงเรียนมุสลิมศึกษา ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู 7. นางสาวอาภรณ์ เซ่งลอยเลื่อน ครูโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู 8. นางสาวมูรชีดาฮ์ สาหลัง ครูโรงเรียนสตูลศานติศึกษา ได้รับรางวัลครูดีศรีสตูล ประเภทครู โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมและมอบรางวัล