บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมรับข้อสอบ I - NET ข้อสอบทดสอบความรู้ด้านอิสลามศึกษา จากผู้ประสาน (สทศ) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(การมหาชน)
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมรับเสด็จองค์มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และพระชายา เนื่องในโอกาสเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ไซยิด เซอรายุดดีน อารีฟ ปุตรา เปอร์ลิส” (SYED SIRAJUDDIN AREEB PUTRA PERLIS BUILDING) และทรงเยี่ยมชมโรงเรียนสตูลศานติศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนศาสนธรรมวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอัลกุรอานและวิชาการ TMS’60 ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในกำหนดการกิจกรรมพบปะกาแฟยามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล.

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL