นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานทางการศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานทางการศึกษาของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพบปะ พูดคุยในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพบปะ พูดคุยในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายรมย์ศรี กะด๊ะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.สตูล และ นายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมชี้เเจงในระเบียบวาระการประชุม โดยมีตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุม 15 โรงเรียน

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับ นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง"รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับ นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง"รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล" โดยมี นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมมอบของที่ระลึก และ นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจงหัว โรงเรียนปิยนุสรณ์ศึกษา และโรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศรีปะดุกานูรุดดีน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศรีปะดุกานูรุดดีน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ ศรีปะดุกานูรุดดีนสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกในพิธีต้อนรับ นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกในพิธีต้อนรับ นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา" ณ หอประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ซี ซี รีสอร์ท ปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสำนักงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการสำนักงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการสำนักงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการทำงานเพื่อนำความรู้ แนวคิด แนวปฏิบัติที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะกันของบุคลากรในสังกัดสำนักงานของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประสานงานต่อไป

Syndicate content