สช.สตูล ลงพื้นที่พบปะ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนจงหัว

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ลงพื้นที่พบปะ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สนามการแข่งขัน โรงเรียนจงหัว ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สช.สตูล ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาสรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

สช.สตูล ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาสรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี

5 ธันวาคม 2565

นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "มหกรรมกีฬาสี ส.ศ.ศ. เกมส์ " ครั้งที่ 16

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "มหกรรมกีฬาสี ส.ศ.ศ. เกมส์ " ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด มีนักเรียนระดับปฐมวัยและ ประถมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

กิจกรรมยามเช้า ครั้งที่ 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสตูล "กาแฟยามเช้ากับชาวคลัง" ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในกิจกรรมยามเช้า ครั้งที่ 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "กาแฟยามเช้ากับชาวคลัง" ประจำปีงบประมาณ 2566 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ณ ด่านศุลกากรจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในกิจกรรมพบปะหารือข้อ พร้อมนี้ได้ร่วมมอบสัญลักษณ์เจ้าภาพกาแฟยามเช้า ครั้งที่ 7 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

สช.สตูล ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม และร่วมพบปะ คณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ ห้องประชุมฟิรดาวส์ อาคาร 12 โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ประสานงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และเครือข่ายที่ 17 เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 โดยกำหนดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 แบ่งการแข่งขัน เป็น 5 สนามแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนจงหัว โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม โรงเรียนสายเพชรศึกษา โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าว เพื่อส่งต่อเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติต่อไป

นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาแก่ผู้บริหารระดับจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่ จชต.

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาสรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมหารือการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาแก่ผู้บริหารระดับจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้าในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่ จชต. และขยายผลการมีส่วนร่วมในการจัดระบบการดูแลเด็กกำพร้าในพื้นที่ จชต.ต่อไป ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ด้วยโปรแกรม ZOOM

สช.สตูล ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาสรักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในเครือข่ายที่ 17 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงแรม ชี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Syndicate content