นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานคาราวานภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย & มาเลเซียปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอาหรับ ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล เข้าร่วมการเรียนรู้เชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนอิสลามศึกษา การวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสภาพผู้เรียน ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียน Sekolah Rendah Islam Alor Setar รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนอิสลามศึกษา ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษามลายู ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในการแถลงผลการดำเนินงานจังหวัดสตูล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL