งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสตาร์ริน รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาฯ สานใจรักษ์บ้านเกิด ปี2
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส วันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี ปี ฮ.ศ.1438 แก่บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 3 )ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
อบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมส่ง นายวราวุธ วงศาชนัท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ และนางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในโอกาสไปปฏิบัติงานตามคำสั่ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL