นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬารัชกิจประการ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายพเนิน ปิ่นแก้ว และ นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์เยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๒ และรุ่นที่ ๒๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ยะลา
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมต้อนรับ ดร.ชูสิน วรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL