นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการศึกษาสตูล เป็นประธานในการประชุมการประชุมผู้แทนสมาคม / ชมรม / ผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลครั้งที่ 1/ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาสูงจังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 / 2559 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET NT) ปีการศึกษา 2559 ระดับศูนย์สอบจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมชั้น 3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดครั้งที่ 11 / 2559 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

strict warning: Declaration of views_handler_filter_term_node_tid_depth::operator_options() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::operator_options($which = 'title') in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/modules/taxonomy/views_handler_filter_term_node_tid_depth.inc on line 0.
Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL