นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงการจัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่1 / 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการเตรียมความพร้อมการจัดงาน ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เทิดไท้ราชวงศ์จักรี” ร่วมรับฟังนโยบายและแผนการดำเนินงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล.
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เทิดไท้ราชวงค์จักรี” ณ โรงแรมบารารีสอร์ทและโรงแรมแลคเทอเรส รีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพ ตามวิถีชุมชนปี 2560 ณ โรงแรม ซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2560 ในวันรวมน้ำใจสู่ กาชาดสตูล ณ สำนักเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเพชรชูศึกษา สวัสดีปีใหม่ แก่นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL