นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังนโยบายและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเอกชนในศตวรรษที่ 21” โดยนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ นายอนุมัติ มะรือสะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ พร้อมคณะ ในการร่วมส่ง นางพารีซัน ฮีแล เข้ารับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้โดยผู้เชี่ยวชาญ วิมลพร พันธุมนตรี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒๕๕๘ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ ) และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ดำเนินการจัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลและได้รับเกียรติจากนายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL