นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวแทนผู้บริหาร และครู โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา เข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ตัวแทนผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม เข้าคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สร้างคนดีสู่สังคม และงานเมาลิดิลนบี ณ โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุริยา ปันจอร์ บรรยายธรรมในเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี และกิจกรรมนักเรียนอื่นๆอีกมากมาย
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธาน ในการประชุมวางแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ชั้น ๓ อาคารหลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสตูล (สกสค)
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนนำร่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็นประธานเปิดการประชุม

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL