ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมต้อนรับ นายเกริก แต่งเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีและมีนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจัดสตูลเป็นผู้กล่าวรายงาน
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโนบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมนูโวซิตี กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมต้อนรับ นายพเนิน ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้าวโทะ จังหวัดนครศรีธรรมราช มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นายกอเด็ม หมีนเหม นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาสีภายใน (อุคุวะห์เกมส์) ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามโรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL