นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “รุ่งทิพย์เกมส์ ครั้ง ที่ ๖” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดนิทรรศการต้านภัยยาเสพติดรอบที่ ๑ ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒๕๕๗ นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL