นายชูสิน วรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรการศึกษาเอกชนจังหวัดชายภาคใต้ ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายธีรพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว และมีนายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นผู้กล่าวรายงาน
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๗ ของโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา ณ สนามโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬารัชกิจประการ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL