นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ทางไกลระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ จังหวัดยะลา
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนเยียวยาและพิธีการแถลงข่าวกีฬาภาคฤดูร้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
สำนักงานการศึกษาเอกนจังหวัดสตูล จัดอบรมเรื่องสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับงานกองทุนสงเคราะห์ โดย นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ และนายกันต์ณฐกร สุขทัต หัวหน้างานเงินทุนเลี้ยง กองทุนสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมสตาร์รินรีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการและตลาดนัดนักเรียน ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ สานใจไทย สู่ใจใต้ ” พิเศษ รุ่นที่ ๑ ในหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนจังหวัดสตูล ณ สตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่า

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL