นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลัง ณ ห้องประชุมศึกษาธิการภาค 11 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเสวนาวิชาการเรื่องทิศทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในอนาคต
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช. ศธ. มอบหมายให้ พันเอกสถิตย์ บุญเมือง พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามงาน พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ รมช.ศธ. ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และคณะผู้บริหารโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา บุคลากร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมต้อนรับ
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ นักวิชาการอิสลามศึกษา และตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2558 โดยมีพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน มุอ์มิน สามัคคี เกมส์ "เข้มแข็ง แบ่งปัน ศรัทธา" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนดารุลมุอ์มินและโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ณ สนามโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายหั้ว ศรีสุด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน "รุ่งอรุณเกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL