โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์รับสมัครบุคคลากรทางการศึกษา

 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง  คุณสมบัติวุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ          เปิดรับสมัคร ทุกวัน ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๗๔-๗๒๕๑๕๒ และ ๐๘๙-๗๓๒๑๔๐๘