โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลได้จัดกิจกรรมต้อนรับอารีรายออีดิ้ลอัฎฮา