สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสตูลเข้าพบ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รมว.ศธ