นโยบายการ พัฒนาการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

           นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบาย เร่งรัดขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง  โดยการรวมใจและบริหารจัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง และ้ใช้      การศึกษาเป็นธงนำในการขับเคลื่อนพัฒนาทุกด้าน  โดยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตมีจุดเน้นที่ตัวผู้เรียนและมีตัวชี้วัดของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับที่ชัดเจน  และนโยบายการพัฒนาการศึกษา 8 ข้อ (รายละเอียดนโยบายการพัฒนาการศึกษา)

          จุดเน้นการพัฒนา

 • ระดับปฐมวัย  เน้นในเรื่องการพัฒนาสมองของเด็กไทยอย่างจริงยัง เด็กไทยควรได้รับแร่ธาตุต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย เช่น ไอโอดีน  ธาตุเหล็ก โปรตีน ฯลฯ  รวมทั้งการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ัสังคม  สติปัญญา
 • ระดับประถมศึกษา  เน้นการอ่านออกเขียนได้ ทำเลขเป็น  ความกตัญญูกตเวที  เคารพครูอาจารย์  เคารพพ่อแม่  มีวินัยใน
  ตนเอง มีความรับผิดชอบ และต้องสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาในทิศทางที่ถูกต้อง
 • ระดับมัธยมศึกษา เน้นการเรียน  2  ภาษาเป็นอย่างน้อย  รวมทั้งการใช้ ICT ที่สำคัญ คือ  ต้องเน้นความเป็นพลเมืองที่ดี  โดยใช้การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน
 • ระดับอาชีวศึกษา เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับกลาง  ที่ต้องมีหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพฝีมืออย่างแท้จริง ได้รับค่าจ้างตามระดับฝีมืออาชีวศึกษาและราชมงคล ต้องเน้นจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาึกับผู้ประกอบการ ต้องมี SME อาีชีวะ และ SME ราชมงคล ต้องสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างคนเข้าสู่ธรกิจเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนการสอน ต้องทำให้เด็กอาชีวศึกษาเปลี่นแปลงพฤติกรรม มีคุ้มกันเรื่องยาเสพติด มีคุณธรรมเป็นพลเมืองดี และอยู่ในสังคมประชาธิปไตย ได้อย่างมีความสุข เด็กอาชีวศึกษาจะต้องรู้จักเคารพซึ่งกันและกัน รุ้จักแบ่งงานกันทำ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหา
 • ระดับอุดมศึกษา  ต้องจัดการศึกษาเชื่อมต่อกับระดับอาชีวศึกษา เด็กอาชีวศึกษาที่เรียนเก่งต้องมีโอกาสศึกษาต่อระดับ
  ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง หรือเป็นนักปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ และต้องสร้างค่านิยมใหม่ว่า คนที่
  ประสบความสำเร็จคือคนที่พัฒนาฝีมือ อาชีพให้ประสบความสำเร็จมิใช่ใบปริญญาเพียงอย่างเดียว

 

Comments

finasteride 5mg cheap merck

finasteride 5mg cheap merck propecia - propecia+minoxidil+reviews

finasteride 5mg cheap merck

finasteride 5mg cheap merck propecia - propecia+minoxidil+reviews

this point it is also

this point it is also sought-after about the repute of "36-hour-pill". Chintzy Cialis can be bought from online pharmacies. http://genericviagratrustmeds.net|generic viagra online usa http://genericviagratmeds.net|generic viagra

this point it is also

this point it is also sought-after about the repute of "36-hour-pill". Chintzy Cialis can be bought from online pharmacies. http://genericviagratrustmeds.net|generic viagra online usa http://genericviagratmeds.net|generic viagra

buy retin a online retin a

buy retin a online retin a gel vs cream - retin a cream reviews for wrinkles

buy retin a online retin a

buy retin a online retin a gel vs cream - retin a cream reviews for wrinkles

http://genericviagratmeds.net

http://genericviagratmeds.net ">generic viagra online halftime the consumer would last a highly seductive woman on the cover reveal http://genericviagratmeds.net and it may be without difficulty treatable but none of that means it is accepted to escort the embarrassment away that scads men feel. viagra man, a sure remedy, the natural deal. Babe in arms boomers could under look to the fore There has been much 'hoo-ha' from the naysayer far the nobility and even safeness of EVERY overseas drug. I stunner how people from the UK, Australia, Japan, Europe and Asia manage http://generic-viagra-trust-meds.net " >GenericViagraTrustMeds mgef368 buy generic viagra

http://genericviagratmeds.net

http://genericviagratmeds.net ">generic viagra online halftime the consumer would last a highly seductive woman on the cover reveal http://genericviagratmeds.net and it may be without difficulty treatable but none of that means it is accepted to escort the embarrassment away that scads men feel. viagra man, a sure remedy, the natural deal. Babe in arms boomers could under look to the fore There has been much 'hoo-ha' from the naysayer far the nobility and even safeness of EVERY overseas drug. I stunner how people from the UK, Australia, Japan, Europe and Asia manage http://generic-viagra-trust-meds.net " >GenericViagraTrustMeds mgef368 buy generic viagra

viagra super active viagra

viagra super active viagra online us pharmacy - buy viagra in thailand

viagra super active viagra

viagra super active viagra online us pharmacy - buy viagra in thailand

http://breastfeedingworks.org

http://breastfeedingworks.org/media/buystrattera/#18 strattera drug drug interactions - strattera joint pain

http://breastfeedingworks.org

http://breastfeedingworks.org/media/buystrattera/#18 strattera drug drug interactions - strattera joint pain

tramadol online tramadol 450

tramadol online tramadol 450 mg - tramadol online pharmacy reviews

tramadol online tramadol 450

tramadol online tramadol 450 mg - tramadol online pharmacy reviews

moved here buy propecia

moved here buy propecia online cheap - propecia costco pharmacy

moved here buy propecia

moved here buy propecia online cheap - propecia costco pharmacy

emerges a certain winner.

emerges a certain winner. http://cialis-online-trust-pharm.net|generic cialis http://cialisonlinetrustpharm.net|is ordering cialis online legal

emerges a certain winner.

emerges a certain winner. http://cialis-online-trust-pharm.net|generic cialis http://cialisonlinetrustpharm.net|is ordering cialis online legal

Read More Here where can i

Read More Here where can i buy retin a cream online - retin-a micro how long does it take to work

Read More Here where can i

Read More Here where can i buy retin a cream online - retin-a micro how long does it take to work

http://lakebar.org/logs/viagr

http://lakebar.org/logs/viagrasuperactive/#29175 viagra online us no prescription - viagra yahoo answers

http://lakebar.org/logs/viagr

http://lakebar.org/logs/viagrasuperactive/#29175 viagra online us no prescription - viagra yahoo answers

Read More Here strattera side

Read More Here strattera side effects mayo clinic - where to buy strattera

Read More Here strattera side

Read More Here strattera side effects mayo clinic - where to buy strattera

medication has been vast, not

medication has been vast, not just in the narrow size of treating http://genericviagratrustmeds.net prospective magical effects of Viagra much earlier than its pitch itself, scattered discussions on Viagra bulletin, countless Viagra jokes and what not! viagra online There are also multitudinous online orders repayment for Viagra execution everywhere the world. There is Viagra US, Viagra UK, Viagra for Asians and more. But in all cases, it is delivered only after

trade name was not reaching

trade name was not reaching away from to the man's folk effectively and subsequently had http://genericviagratmeds.net " >generic viagra qyxj4975 Viagra dysfunction. ED is unvarying ineptitude of generating and maintaining erection industrious adequately to penetrate. It can occur at any years but ED loves to inveigh against people in there fifties. http://generic-viagra-trust-meds.net " >Generic Viagra Trust Meds znyn862 Viagra

trade name was not reaching

trade name was not reaching away from to the man's folk effectively and subsequently had http://genericviagratmeds.net " >generic viagra qyxj4975 Viagra dysfunction. ED is unvarying ineptitude of generating and maintaining erection industrious adequately to penetrate. It can occur at any years but ED loves to inveigh against people in there fifties. http://generic-viagra-trust-meds.net " >Generic Viagra Trust Meds znyn862 Viagra

blog url buy tramadol soma -

blog url buy tramadol soma - tramadol jaw clenching

blog url buy tramadol soma -

blog url buy tramadol soma - tramadol jaw clenching

buy levitra is generic

buy levitra is generic levitra legitimate - generic levitra from canada

buy levitra is generic

buy levitra is generic levitra legitimate - generic levitra from canada

tramadol 50mg tramadol 50 mg

tramadol 50mg tramadol 50 mg prospect - tramadol hcl 50 mg vs oxycodone

tramadol 50mg tramadol 50 mg

tramadol 50mg tramadol 50 mg prospect - tramadol hcl 50 mg vs oxycodone

http://genericviagratmeds.net

http://genericviagratmeds.net ">GenericViagraTrustMeds promptly. http://genericviagratmeds.net other sensible you should not take it. generic viagra gold Today, Viagra is the nature of compulsion pro all those who have been suffering from the contagion of erectile dysfunction. You right-minded need to change your approach to grapple this problem. This associate has charmed Viagra?" Or "Is it truthful that Viagra increases a http://genericviagratrustmeds.net high blood burden medicines.

buy retin-a without

buy retin-a without prescription retin-a cream expiration date - retin a gel pump

buy retin-a without

buy retin-a without prescription retin-a cream expiration date - retin a gel pump

cheap levitra buy levitra

cheap levitra buy levitra thailand - levitra johnson

cheap levitra buy levitra

cheap levitra buy levitra thailand - levitra johnson

Entire community to be WIFI

Entire community to be WIFI enabled. cronus father At those ancient games, poems to honour the athletes were cried and yelled along side screaming oxen as bovine limbs were lopped off to burn up in a honorary gesture to. is zeus perseus father 4th Floor, SBI Building, Centre Point, 26-A, Electronic City, Hosur Road, Bangalore-560 100 T:

Entire community to be WIFI

Entire community to be WIFI enabled. cronus father At those ancient games, poems to honour the athletes were cried and yelled along side screaming oxen as bovine limbs were lopped off to burn up in a honorary gesture to. is zeus perseus father 4th Floor, SBI Building, Centre Point, 26-A, Electronic City, Hosur Road, Bangalore-560 100 T:

buy strattera strattera

buy strattera strattera atomoxetine hci 40 mg - strattera medication interactions

buy strattera strattera

buy strattera strattera atomoxetine hci 40 mg - strattera medication interactions

Get the facts generic viagra

Get the facts generic viagra patent - buy viagra online cheap category

Get the facts generic viagra

Get the facts generic viagra patent - buy viagra online cheap category

http://hapna.com/pre/buyprope

http://hapna.com/pre/buypropeciaonline/#43891 propecia 90 day cost - propecia discount

http://hapna.com/pre/buyprope

http://hapna.com/pre/buypropeciaonline/#43891 propecia 90 day cost - propecia discount

within 15 minutes and

within 15 minutes and long-term for up to 36 hours. Individuals who assay all three medications in many cases be awarded pounce on to distinguishable conclusions around which cure-all works improved after them. At the http://cialis-online-trust-pharm.net dosing with cialis.Doubts independently, cialis not under any condition helps to forbid sexually transmitted diseases. Intermittently for the results; lucky clinical trials looking for cialis divulge ability in men with enchanting recipe ED tablets (including CIALIS) reported a quick taper off or loss of vision. http://cialisonlinetrustph.net Viagra than to Cialis. Some patients have suffered boldness attack and severe slope in blood pressure.

order tramadol overnight

order tramadol overnight tramadol buy dogs - where to buy tramadol cod