สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 

       ตรวจสอบผลสอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 http://www.niets.or.th/uploads/default/files/nn.gif

       ตรวจสอบผลสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 รายบุคคล
            คลิกที่นี่ http://www.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx 
       ตรวจสอบผลสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 รายโรงเรียน
            คลิกที่นี่http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/login.aspx
       ตรวจสอบคะแนนนักเรียนที่ยื่นสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4
            คลิกที่นี่ http://rps.niets.or.th/