ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วรรณดี สุธาพานิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมทั้งได้ร่วมหารือข้อราชการด้านการศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.วรรณดี สุธาพานิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล พร้อมทั้งได้ร่วมหารือข้อราชการในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือในด้านการศึกษาแบบบูรณาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล