ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13:30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายนิคเรศ ชุมประเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล