สช.สตูล จัดพิธีต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลส 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล