นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมรายงานผล การตรวจ ติดตามนโยบายการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมรายงานผล การตรวจ ติดตามนโยบายการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ระยะที่ 2) เสนอต่อผู้ตรวจราชการการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล