นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล สวัสดีปีใหม่ นายธนกร เกื้อกูล ผอ.สกสค.สตูล