ตัวแทนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสตูล เข้าสวัสดีปีใหม่ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาราชการแทน ผอ.สช.จ.สตูล