นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาราชการแทน ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 11/2563