นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ประเมินคัดเลือกโรงเรียน เพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล