นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมป็นเกียรติในกิจกรรมกาแฟยามเช้า (Morning Talk)