นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพฯ รุ่นที่ 2