นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ