นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมต้อนรับนางดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ