นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย