สช.สตูล ร่วมให้การต้อนรับนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน