นายมาหะมะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล