นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง.ผอ.สช.สตูล ร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย