นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล