ร่วมให้การต้อนรับ นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รอง ผอ.สช.สตูล