ผอ.สช.สตูลลงพื้นและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ (สำนักงาน กปร.)