ผอ.สช.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ สายเพชร-เพชรกาญจน์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562