ผอ.สช.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการมาฮับบะฮติวเตอร์ สร้างน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย