นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563