ผอ.สช.สตูล ร่วมในพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล