นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย