ผอ.สช.สตูล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา