สช.สตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน ณ โรงเรียนโคกทรายอนุสรณ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล