พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา