พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล