สช.สตูล ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายปฏิคมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ