สช.สตูล ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอาน ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล