นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 10/2562