ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล ตรึกตรอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง "เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"