พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล