บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมในกิจกรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ