นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ