นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล เปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้นำทางวิชาการ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนของครูภาษาไทย