นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ ล่องแก่ง ริเวอร์ไชค์