นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมในกิจกรรมพัฒาประสิทธิภาพบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้